شرکت معتبر
Moutabar.co

سردشت و ربط

احداث سازه آبي و خط انتقال آب شهرهاي سردشت و ربط

داریان

احداث جاده ي جايگزين محدوده سد داريان

امیدیه

احداث جاده ي اصلي محور اميديه-جايزان به همراه حفر تونل اميديه جايزان

سد مخزنی قوچم

تهيه و استحصال مصالح خام سنگي از معدن ناوگران و بارگيري و حمل به دپو ....و اجراي بدنه ي سد مخزني قوچم

سردشت

اجراي قطعات سوم ، چهارم و پنجم راه دسترسي به سد و نيروگاه سردشت

آسفالت محور الیگودرز شول آباد

اجراي روکش آسفالت محور اليگودرز شول آباد

سد آزاد

احداث جاده هاي جايگزين محدوده ي طرح سد آزاد

پل بهاران منطقه 18 تهران

اجراي عمليات احداث پل 45متري بهاران ، تقاطع خيابان اکبر حسيني - يافت آباد تهران

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد و نیروگاه رودبار لرستان

مبلغ قرار داد   :990/079/656/037

تونل انقلاب

احداث تونل انتهاي خيابان انقلاب شهرداري سنندج

حفاری دو دهانه تونل در محور سنندج - مریوان

متن نمونه

جاده جایگزین ساختگاه سد ژاوه

احداث جاده دسترسي سد ژاوه واقع در استان کردستان

واریانت چشمه شیرین - دره شهر

عمليات اجرايي چشمه شيرين - تلخاب مسير ايلام دره شهر به طول 11 کيلو متر و عرض سواره رو 14/5 متر

تونل ایوان - ایلام و راه های اتصالی آن

حفاري تونلي به طول 1510 متر با سطح مقطع 92/5 متر مربع و قطر 12/4 متر در مسير ايلام به ايوان

حفاری ساختمان نیروگاه سد سیمره

حفاري نيروگاه سد سيمره و احداث راه دسترسي با استفاده از روش هاي اجرايي و ماشين آلات خاص

راه سازی 9 کیلومتری محور ایلام - حمیل

حدا ث مسير ايلام - حميل کيلومتر 500 +22 تا 500 + 31 به طول 9 کيلومتر و عرض سواره رو 11 متر در مسير کوهستاني و صعب العبور

شرکت ساختمانی معتبر