شرکت معتبر
Moutabar.co
حوزه های فعالیت
انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانی، سد سازی ،  ابنیه ، راهسازی و  زیر بنایی ، اسکله و بندر سازی ، ابنیه سنگین بتنی و فلزی (پیش ساخته و نیم ساخته) و تاسیسات مربوط به آنها و تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و معدن -نفت وگاز-نیرو- کاووشهای زمینی -طراحی ، نظارت و اجرا در پروژه ها واصولا هرگونه کاری که به نحوی با رشته راه و ساختمان ارتباط داشته باشد.

درباره معتبر