شرکت معتبر
Moutabar.co
به شرکت معتبر خوش آمدید

شرکت ساختمانی معتبر از سال 1354 طی شماره 284 به ثبت رسیده واز بدو
تأسیس تا کنون هــمواره درپروژه های مختلف عمرانی فعالیت چشمگیری داشته
وبه عنوان یک بازوی پرتوان اجرایی در آبادانی وعمران طرح های زیر بنایی کشور
نقش خود را با داشتن مجموعه کاملی از ماشین آلات آماده بکار وتجهیزات مورد نیاز
بخوبی ایفاد نموده است

ذیلاً مختصری از اعم فعالیتهایی که به حول وقوه الهی به نحو احسن انجام پذیرفته است اشاره میگردد :

راه اصلی خرم آباد-چغلبندی-بروجرد
اجرای سد آبرسانی حسینیه
اجرای اماده سازی محل شهرک قدس کرمانشاه
مخزن 7500 متر مکعبی آب کوهدشت
روکش آسفالت محور خرم آباد-کوهدشت
عملیات راه سازی راه اصلی هرسین-نور آباد
احداث بلوار شریعتی خرم آباد
پروژه راه اصلی ایلام-حمیل(سرآبله)ه
احداث جاده اصلی کارکاه سد سیمره
احداث جاده اصلی گود نیروگاه سد سیمره
پروژه احداث گود نیروگاه و جاده دسترسی از سازه ابگیر به نیروگاه سد سیمره
اجرای عملیات روکش آسفالت در کیلومتر 000+8 الی000+50 ایلام-حمیل
راه اصلی ایلام دره شهر
اجرای تونل ایوان به طول 1500 متر و راههای اتصالی ان
احداث جاده جایگزین ساختگاه سد ژاوه
احداث جاده های جایگزین سد آزاد
احداث دو دهانه تونل گزر دره و همرو در محور سنندج -مریوان
احداث جاده اصلی محور امیدیه -جایزان قطعه الف
احداث قطعات 3و4و5 راه دسترسی به سد و نیروگاه سردشت
تهیه و استحصال مصالح خام سنگی از معدن سنگ ناوگران و بارگیری و حمل به دپو و اجرای بدنه سد مخزنی قوچم
احداث تقاطع تیژ تیژ و تکمیل تونل گزر دره و همرو در محور سنندج -مریوان 
اجرای عملیات پل 45 متری بهاران منطقه هیجده تهران
احداث تونل شهری انتهای خیابان انقلاب سنندج
عملیات اجرایی راه دسترسی و ابنیه های فنی مربوطه ،سد و نیروگاه رودبار لرستان
عملیات اجرایی احداث راه چهار خطه کنار گذر شمال شرقی شیراز قطعه ب
احداث سازه آبگیر و خط انتقال آب شهرهای سردشت و ربط
احداث جاده های جایگزین سد داریان
عملیات زیرسازی قطعه یک راه آهن دوخطه محدوده ایستگاه سبز-پل دختر در محور راه آهن میانه -اردبیل
عملیات راهسازی قطعه ج بزرگراه چهارخطه کنارگذر شمالشرقی شیراز
اصلاح و نگهداری جاده دسترسی به سد و نیروگاه رودبار لرستان
عملیات کارهای تکمیلی پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان
عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح گاران در محور سنندج- مریوان

درباره معتبر