شرکت معتبر
Moutabar.co

:: تونل ایوان - ایلام و راه های اتصالی آن

تونل ایوان - ایلام و راه های اتصالی آن

حفاری تونلی به طول 1510 متر با سطح مقطع 92/5 متر مربع و قطر 12/4 متر در مسیر ایلام به ایوان که باعث کوتاه تر شدن مسیر ایلام - کرمانشاه به طول 11 کیلو متر و حذف گردنه رنو در مسیر فوق می باشد .
در بخش هایی از تونل فوق به دلیل ناپایدار بودن لایه ها از انواع روش های تحکیم از قبیل راک بولت ، مش و شاتکریت ، قاب و بتن ریز استفاده شده است .
در ضمن انجام عملیات خاکی به طول 6 کیلومتر از مسیر جاده های ورودی و خروجی تونل نیز انجام گرفته است .

کار فرما اداره کل راه و ترابری استان ایلام
مشاور برایند
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری تونل سازی
موقعیت پروژه ایوان - ایلام


احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
حفاری تونل 15/10 متر 
راک بولت 22/000 متر
شاتکریت 87/750 متر مربع
بتن 7/000 متر مکعب
قاب 280 تن
خاک برداری
290/000 متر مکعب
خاک ریزی 110/000 متر مکعب
ابنیه فنی 15/000 متر مکعب
پروژه های ما


تعداد بازدید : 7255
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 18:48- 1400/7/5
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :