شرکت معتبر
Moutabar.co

:: واریانت چشمه شیرین - دره شهر

واریانت چشمه شیرین محور ایلام  - دره شهر

عملیات اجرایی چشمه شیرین - تلخاب مسیر ایلام دره شهر به طول 11 کیلو متر و عرض سواره رو 14/5 متر جهت حذف گردنه ها و پیچ های خطرناک :
- اجرای عملیات خاکی
- ساخت پل ها و ابنیه فنی مسیر
- تهیه مصالح و اجرای لایه های اساس و زیر اساس
- ساخت پل ها و کالورت ها و سایر ابنیه فنی
- آسفالت
- احداث تقاطع ها
- نصب گاردیل
- علایم
- خط کشی ها و کارهای متفرقه

کار فرما اداره کل راه و ترابری استان ایلام
مشاور طرح و معماری پارسه گستر
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه محور ایلام - دره شهر


احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاک برداری
1/820/000 متر مکعب
خاک ریزی
950/000 متر مکعب
ابنیه فنی 47/000 متر مکعب
اساس و زیر اساس
75/087 متر مکعب
آسفالت
3/510/000 متر مربع
بتن
5/700 متر مکعب
پروژه های ما


تعداد بازدید : 7111
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 18:05- 1400/9/6
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :