شرکت معتبر
Moutabar.co

:: جاده جایگزین ساختگاه سد ژاوه

جاده جایگزین ساختگاه سد ژاوه بخش 1 احداث جاده دسترسی سد ژاوه واقع در استان کردستان شامل عملیات خاکبرداری و خاک ریزی و احداث یک دستگاه پل 112 متری با یک دهانه 16 ، د و دهانه 24 و یک دهانه 48 متری - 26 دستگاه آبروی دال بتنی 411 متر- 26 دستگاه آبروی جعبه ای بتن مسلح به طول 500 متر - دیوار حایل 83 دستگاه به طول 4500 متر و ارتفاع متوسط 6 متربه حجم تقریبی 65000 متر مکعب - عملیات روسازی و همچنین تهیه و نصب تابلو و علایم می باشد.

 

کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور شرکت مهندسین مشاور راهیاب ملل
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه شهرستان سنندج
احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاک برداری 2/777/482 متر مکعب
خاک ریزی 100/000 متر مکعب
حفاری تونل 600 متر طول
آرماتور بندی 1/250/000 کیلو گرم
بتن ریزی 1/700 متر مکعب
سنگ ریزی پشت دیوارها 260/000 متر مکعب
شاتکریت 320/000 متر مربع
بنایی با سنگ 75/000 متر مکعب
آسفالت 27/000 تن
پروژه های ما


تعداد بازدید : 7174
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 17:04- 1400/9/6
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :