شرکت معتبر
Moutabar.co

:: راه سازی 9 کیلومتری محور ایلام - حمیل

راه سازی 9 کیلومتر از محور ایلام - حمیل

احدا ث مسیر ایلام - حمیل کیلومتر 500 +22 تا 500 + 31 به طول 9 کیلومتر و عرض سواره رو 11 متر در مسیر کوهستانی و صعب العبور: - اجرای عملیات خاکی - ساخت پل ها و کالورت ها و سایر ابنیه فنی - تهیه مصالح و اجرای لایه های اساس و زیر اساس - آسفالت - احداث تقاطع ها - نصب گاردریل - علایم - خط کشی ها و کارهای متفرقه

کار فرما اداره کل راه و ترابری استان ایلام
مشاور برایند
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه استان ایلام
احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاک برداری 1/550/000 متر مکعب
خاک ریزی 620/000 متر مکعب
ابنیه فنی 47/000 متر مکعب
اساس و زیر اساس 69/300 متر مکعب
آسفالت 2/431/000 متر مربع
بتن 3/500 متر مکعب
پروژه های ما


تعداد بازدید : 6742
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 20:06- 1400/7/5
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :