شرکت معتبر
Moutabar.co

:: پل بهاران منطقه 18 تهران

پل بهاران

پروژه ای که در قالب یک تقاطع غیر همسطح تعریف می شود.
تقاطع چهل و پنج متری خیابان بهاران و خیابان اکبر حسینی ، در محدوده منطقه 18 تهران که پیشتر به نام محله ی یافت آباد شناخته می شد.
 

کار فرما شهرداري منطقه 18 تهران بزرگ
مشاور شرکت مشاور راه برد طرح نوين
پيمانکار شرکت ساختماني معتبر
رسته کاري راه سازي
موقعيت پروژه استان تهران
احجام کلي پروژه
شرح مقدار کل واحد
حفاري شمع 2/230 متر طول
آرماتور بندي 460/000 کيلوگرم
بتن ريزي 550 متر مکعب
پروژه هاي ما


تعداد بازدید : 4002
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 19:52- 1400/5/9
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :