شرکت معتبر
Moutabar.co

:: سد آزاد

پروژه سد آزاد
پروژه احداث و آسفالت جاده های جایگزین محدوده طرح سد آزاد واقع در شهرستان سنندج شامل اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی و احداث 85 دستگاه پل ، اجرای کامل لایه های زیر اساس و اساس و توپکا و بیندر و همچنین نصب کلیه علائم و تابلوهای ایمنی می باشد.

 

کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور مهندسین مشاور راهیاب ملل
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه واقع در سنندج
احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاک برداری 61/900 متر مکعب
خاک ریزی 620/000 متر مکعب
خاک برداری سنگی 247/170 متر مکعب
خاک برداری انفجاری 181/966 متر مکعب
خاک برداری پیکوری 692/550 متر مکعب
پروژه های ما


تعداد بازدید : 3431
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 18:58- 1400/5/9
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :