شرکت معتبر
Moutabar.co

:: بازدید مدیر عامل آب نیرو از کارگاه راه دسترسی به سد و نیروگاه رودبار لرستان

در مورخه ی نهم اردیبهشت سال جاری مهندس رضا زاده مدیر عامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی برای بازدید از پروژه ی حاضر به محل کارگاه آمده و پس از یک ساعت بازدید مفصل از تونل پیشرو ، تونل اول و دوم راه رودبار تا ورودی تونل سوم را بازدید کردند . ایشان که در این بازدید به طور مفصل با مدیران پروژه راه دسترسی به سد رودبار صحبت کردند و از نزدیک با مشکلات عبور از این راه سخت و صعب العبور آشنا شدند .ایشان قول مساعدت های بیشتری را به مدیران پروژه در جهت رفع مشکلات پیشروی داده و تاکید بر تسریع عملیات اجرایی داشتند تعداد بازدید : 5198
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 15:23- 1400/1/22
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :