شرکت معتبر
Moutabar.co

:: آسفالت محور الیگودرز شول آباد

پروژه اجرای روکش آسفالت محور الیگودرز - شول آباد

پروژه عملیات ساخت و تحویل روکش آسفالت  محور الیگودرز به شول آباد به طول تقریبی 15 کیلومتر می باشد.
اجرای این پروژه درصد زیادی از تردد و حمل و نقل بین شهرستان الیگودرز و بخش های تابعه را تسهیل نموده و سبب کاهش در هزینه های خمل و نقلی شده است.
کار فرمای این پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان می باشد. 

کار فرما اداره کل راه و شهر سازی استان لرستان
پيمانکار شرکت ساختماني معتبر
رسته کاري راه سازي
موقعيت پروژه استان لرستان
احجام کلي پروژه
شرح مقدار کل واحد
آسفالت 15 کیلومتر
پروژه هاي ما


تعداد بازدید : 4372
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 09:06- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :