شرکت معتبر
Moutabar.co

:: سردشت

            اجرای قطعات سوم ، چهارم و پنجم راه دسترسی به سد و نیروگاه سردشت   

اجرای قطعات 3و4و5 راه دسترسی به سد و نیروگاه به طول تقریبی 6.6 کیلومتر شامل عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و اجرای زیرسازی و روسازی آسفالت و ابنیه فنی و سایر عملیات راهسازی می باشد.

کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور شرکت مهندسی مشاوره مهاب قدس
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه استان آذربایجان غربی

احجام کلی پروژه

شرح مقدار کل واحد
خاک برداری 2/154/000 متر مکعب
خاک ریزی 6/000 متر مکعب
زیر اساس 21/735 متر مکعب
اساس 10/107 متر مکعب
بتن ریزی 1/600 متر مکعب
پروژه های ما


تعداد بازدید : 3435
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 09:41- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :