شرکت معتبر
Moutabar.co

:: سد مخزنی قوچم

سد مخزنی قوچم

تهيه و استحصال مصالح خام سنگي از معدن ناوگران و بارگيري و حمل به دپو ....و اجراي بدنه ي سد مخزني قوچم
 

کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
پيمانکار شرکت ساختماني معتبر
رسته کاري راه سازي
موقعيت پروژه کردستان
احجام کلي پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاکبرداری 800/000 متر مکعب
پروژه هاي ما


تعداد بازدید : 3665
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 09:20- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :