شرکت معتبر
Moutabar.co

:: امیدیه

احداث جاده اصلی محور امیدیه - جایزان

پروژه احداث جاده اصلی امیدیه به  جایزان واقع در استان خوزستان که این قطعه شامل تونل به طول یک کیلومتر و دو جاده آسفالته دو طرفه که در ابتدای محور شهر امیدیه به جایزان واقع گردیده است.

 

کار فرما شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پيمانکار شرکت ساختماني معتبر
رسته کاري راه سازي
موقعيت پروژه استان خوزستان
احجام کلي پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاکبرداری 222/000 متر مکعب
خاکریزی 29/000 متر مکعب
زیر اساس 9/375 متر مکعب
اساس 4/910 متر مکعب
بتن ریزی 24/600 متر مکعب
آسفالت 4/080 متر مکعب
پروژه هاي ما


تعداد بازدید : 3556
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 10:03- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :