شرکت معتبر
Moutabar.co

:: تونل انقلاب

متن نمونه

احداث تونل انتهاي خيابان انقلاب شهرداري سنندج

شرکت معتبر با توجه به تجربه ی دیرینه اش در راستای احداث تونل دست به احداث تونل شهری انقلاب زد.این تونل می بایست از دل بافت کهنه ی شهر سنندج عبور می کرد و این مسئله مستلزم رعایت نهایت احتیاط و ایمنی برای شهروندان و همسایگان پروژه می بود.لذا شرکت معتبر با رعایت تمامی موارد ایمنی توانست بدون هیچ آسیبی پروژه مذکور را به انجام برساند.

کار فرما شهرداری سنندج
مشاور  مهندسین مشاور آرمان پژوهان غرب
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه تپه بهار مست سنندج


احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
طول تونل 196 متر
بتن 4700 مترکمعب
آرماتور بندی 497/00 کیلوگرم
پروژه های ما


تعداد بازدید : 5055
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 10:27- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :