شرکت معتبر
Moutabar.co

:: عملیات اجرایی راه دسترسی به سد و نیروگاه رودبار لرستان

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد و نیروگاه رودبار لرستان
پروژه راه دسترسی به سد رودبار لرستان از ابتدای سال 1391 در سه جبهه آغاز به کار کرد.این پروژه به لحاظ شرایط سخت اقلیمی در موقعیت ویژه و بسیار صعب العبور واقع شده است.فی الواقع کوههای سر به فلک کشیده ی زاگرس میانی که دارای بافت آهکی زون زاگرس می باشد روند پیشرفت پروژه را بسیار سخت نمود.اما تیم های فنی  و اجرایی معتبر توانستند در مدت زمان مکفی اقدام به بازگشایی تونل ها نموده و راه را به سمت سد و نیروگاه رودبار لرستان به پیش ببرد.


کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور مشارکت مهندسین مشاور سکو-راهیاب ملل
پیمانکار شرکت ساختمانی معتبر
رسته کاری راه سازی
موقعیت پروژه 50 کیلومتری جاده راه دسترسی به سد رودبار لرستان الیگودرز


احجام کلی پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاک برداری 5/009/100 متر مکعب
خاک ریزی 5/092/800 متر مکعب
ابنیه فنی 298/640 متر مکعب
تونلها 2980 متر
بتن RCC 56/390 متر مکعب
آسفالت 8/868/800 متر مربع
پروژه های ما


تعداد بازدید : 5221
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 15:03- 1400/1/22
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :