شرکت معتبر
Moutabar.co
welcome to moutabar.co!
Moutabar company in NO.284 of 1354 registered ,
With experiance in various projects & completed sets of machinery & equipment 
needed for each project  is well prepared to play a rol in development & prosperity in the country .

به شرکت معتبر خوش آمدید
شرکت معتبر از سال 1354 طی شماره 284 به ثبت رسیده ،
شرکت معتبر با دارا بودن تجارب بسیار در پروژه های مختلف و متعدد و مجموعه کاملی از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز هر پروژه بخوبی
آماده ایفا نقشی در خور در عمران و آبادی ایران است.
عضویت در خبر نامه معتبر
پست الکترونیکی  :
تازه ترین خبر ها آخرین پروژه ها